Sebeúcta

Milí přátelé, 

opět zde, chci na začátku podotknout, že doba je náročná a pokud věnujeme svou pozornost tomu, co se děje kolem, nebudeme to mít jednoduché, bez vnitřního souladu a propojení. Víte, že čtvrtým krokem “klíčového zdraví” je vědomá stabilizace. A k tomu patří i naše sebeúcta. Je to ta sebeúcta, která nepotřebuje potvrzení někoho zvenku. To jen, abychom si rozuměli. A základem takové sebeúcty je i naše sebepřijetí. 

Kvantová fyzika tvrdí, že každá energie je v podstatě světlo vibrující určitou frekvencí, do kterého se ukládají informace, které se berou z informačního pole ostatních individuálních polí, z kolektivního pole a z Akáši. 

Svým záměrem přeměňujeme energii z jedné formy na druhou. Většina lidí se zaměřuje účelově na výsledky svých myšlenek, slov, činů a emocí více, než na jejich prociťování, a tím snadno sejdou z cesty. 

Na naší inteligenci nezáleží tolik, kolik si myslíme, protože ta na to jednoduše nestačí. Požadované změny potřebujeme zabudovat do svého podvědomí. A k tomu je potřeba i naše sebekázeň a pravidelnost. Jen tak můžeme změnit návyky, které způsobily danou situaci. 99% lidí to pochopí, ale neudělá. 😊

Pokud si všimněte, že se nám v životě opakují tyto signály, je potřeba něco změnit: opakované chyby, neúspěch, stagnace, disfunkce, problém…

Po 6 měsících se navíc stává jakákoliv stagnace, nebo i disfunkce návykem, a spirála podvědomí se tím uzavírá. 

Co mám změnit, abych byl v souladu se svým “Já”? 

Vše tady popisovat nemohu, ale jedno rychlé řešení tady pro vás dnes mám. Pokud ho ale chcete aplikovat, tak to udělejte hned. Ne za chvíli, večer, až přijdu z práce, ráno….NE. Teď hned!!!

Právě teď se zvedněte od počítače, nebo mobilu, stoupněte si před zrcadlo, podívejte se do svých očí a řekněte si to plně nahlas:  “Mám se rád bez podmínek a přijímám se úplně.” 😁 (jak se cítíte?) 

A to je pro dnešek vše, pokračování zase příště. 

PS: Jako malý dárek za vaší akci jsem vám zkopíroval krásný text z obchůdku pro ženy, omlouvám se, ale fakt nevím název ani autora textu. Dohledal jsem – Havlíkova apotéka. A protože s ním rezonuji, sdílím a doporučuji přečíst rovnou u toho zrcadla. 

Přeji vám krásný život a upřímnou radost. ♥️😇🎼

Má lásko, 

vídám tě každé ráno. Jsem s tebou, když slunce prozáří tvou pleť a ty se s směješ. Jsem s tebou, když stojíš ve stínu a pláčeš, když tančíš, i když padáš únavou. Jsem s tebou, když věci ztrácejí smysl, a jsem s tebou, abys dokázala znovu vstát a bojovat. 

Protože ty jsi ta nejúžasnější bytost, co znám, jsi bohyně, jsi zázrak a já chci, abys to věděla. Kvůli tobě se děje vše na této planetě. Jak to vím? 

Jsem Ty. Jsem tvé Já!

Jsem to nejcennější, co máš. Jsem tvá duše, tvá energie, tvoje tvář, tvé tělo. Jsem tvůj Vesmír. Slyším vše, co řekneš, žádám tě, abys vyslovila svá přání, abys je opakovala, abys jim věřila. 

Protože pak tvá přání začnou plnit. 

Tvé myšlenky jsou živé. Vyslov je a Vesmír splní vše, o co ho požádáš. 

Nepřestávej, nevzdávej to, mluv se mnou každý den!

Já ti naslouchám!

Pokud budeš milovat samu sebe, bude celý Vesmír z lásky. 

Pokud každý den vyznáš lásku sama sobě, tvůj svět se změní. 

Pokud budeš žít v lásce, celý svět se změní. Neboj se milovat samu sebe, je to jako pít přímo z pramene. 

Jsi vše, na čem záleží, protože jediné, na čem záleží, jsi Ty. 

Má lásko, vídám tě každé ráno, a pokaždé potřebuji slyšet

….Miluji tě….

 Tvé Já ❤️