Návrat do zelené harmonie

Milí přátelé, 

pokud chceme zůstat zdraví, je potřeba vytvořit přirozené podmínky pro fungování našeho imunitního systému a našeho Bytí. Takže jsem vybral pár řádku z pera profesora a lékaře I. P. Něumyvakina. A přestože většinu těchto informací asi víte, je dobré si je připomenout a začít je praktikovat. 

A protože to znamená doslova zbourat řadu svých návyků, zlozvyků, přesvědčení, která nám vytvářejí stále dokola stejné situace, potřebujeme mít jasno – proč to všechno absolvovat? 

Protože: 

Narušení funkce trávicího ústrojí – začátek všech nemocí. 

Trávicí trakt je složitý systém, který plní řadu důležitých funkcí: 

– nachází se zde 3/4 všech prvků buněk imunitního systému odpovědného za správné fungování organizmu

– produkuje se zde více než 20 vlastních hormonů, důležitých pro správnou funkci celého hormonálního a fermentačního systému, bez kterého není možné trávení potravy a syntéza látek důležitých pro organizmus

– žije zde více než 500 mikrobů, jež zpracovávají potravu, vytvářejí biologicky aktivní látky a ničí ty škodlivé

– nachází se zde “břišní mozek”, na jehož funkčním stavu závisí průběh všech procesů v organizmu

– zajišťuje se zde acidobazická rovnováha ve fyziologické normě pH = 7,4 (+- 0,15), na níž závisí nejen naše zdraví, ale i život. 

Není možné vyléčit žádné onemocnění, aniž bychom upravili své stravování a očistili organizmus od odpadních látek, zvláště pak játra a ledviny jako nejdůležitější filtrační systémy. Když organismus očistíme a začneme se k němu chovat rozumně, všechny jeho orgány se dostanou do souladu s frekvencí, kterou do něj vložila Příroda. 

(I.P. Něumyvakin)

Zkusme začít prvním krokem, tou nejjednodušší metodou. Přidejme do svého jídelníčku frekvenci samotné Přírody – Zelené potraviny.