Síťová projekce zdraví

Záměrem "SPZ", je sdružovat lidi, kteří vědomě projektují svůj život. 
Nové kolektivního Vědomí lidstva se rodí právě teď.  

Nalaďte se na své vnitřní propojení s vyšším Vědomím a dovolte si svobodu.

Společná témata "SPZ":

Vytváření nového prostředí pro naše těla i duše. 
Vědomá komunikace v souladu s našim nitrem. 
Duchovní naladění - vědomé napojení na Zdroj, meditace.

Každý si pod pojmem “Svoboda” představujeme trochu něco jiného. 
A každý máme k dispozici nekonečnou sílu záměru a také své pozornosti.

Jak by měl svět vypadat podle vás?
Jak byste se v takovém světě chtěli cítit?  
Co vám brání tyto pocity žít teď?
Přišel čas realizovat vše, čemu jste se doposud báli říci ANO. 

"Hlavním záměrem "SPZ" není jak si vydělat peníze, nebo jak “zázračný produkt” odstraní všechny naše zdravotní problémy. I když oboje je velmi pravděpodobné jako vedlejší efekt našeho růstu, hlavním záměrem je propojení naší pozornosti s naší vědomou podstatou. Jde  o vytváření vhodného vnitřního i vnějšího prostředí pro naše tělo, duši i čas, který jsme dostali k dispozici. Pokud se naučíme naladit a udržet svou harmonii, náš svět se změní. 
Pokud řešíte stále své zdraví, vztahy, peníze, nebo kariéru, je třeba se nejdříve zastavit a pochopit, že: 

Vše co se "nám děje", je pouze důsledek naší potlačované vnitřní svobody

Nabízíme vám společnou cestu k žití svého já bez všech přídavných rolí.
Na setkáních sdílíme informace i praktické zkušenosti a probíráme další kroky na této cestě.
Témata jsou například: jak měnit nebo odstranit své disfunkční programy ze své mysli? Co je to vnitřní komunikace a jak můžeme pracovat s vlastní projekcí? Jak udržet své zdraví v rovnováze? Jak úzce to souvisí s našimi vztahy a také s penězi? Jak využít optimálně čas, který nám byl svěřen? Jak dosáhnout vyladění na fyzické i duchovní úrovni?

Vytvářením nového vnitřního harmonického prostředí,
měníme také vnější realitu kolem nás. 

Právě dnes můžeme přebrat zodpovědnost za svůj život, nebo se nechat dál vláčet okolnostmi vnějšího světa.

V tomto projektu podporujeme zelené potraviny (GW), protože skvěle doplňují naše vnější i vnitřní prostředí těla. A i když nejsou podmínkou k účasti na tomto projektu, přesto velmi podstatně urychlují celý proces transformace člo-věk-a.

Kdo to tak cítí, může využít platformu etického síťového marketingu GW, ale také nemusí. Tato obchodní možnost umožňuje každému rozšiřovat i svou finanční stabilitu. "SPZ" změní náš život na vnější i vnitřní straně podle vlastních životních hodnot a preferencí. "SPZ" nabízí   tvůrčí nástroje a možnosti.  Společenství lidí, kterým už nestačilo "povinné menu většinové společnosti". 

Umíme otevřít dveře, udělat rozhodnutí, krok vpřed však musí udělat každý sám za sebe. Chcete ve svém dalším životě poznávat nové věci, nebo se smířite s tím, co právě teď prožíváte? I Ty máš možnost volby! 🍀❤️🎼

Pokud nemůžeme něco vyloučit jako nemožné, pak to možné je!

Pro někoho to může znít jako bláhový sen,
ale pro ty druhé, jako přirozené naplnění jejich života. 

Pokud cítíte příležitost změnit svůj život, udělejte další krok s námi. 
Není lepší čas, než Teď.